Leikkaus- ja anestesiaosasto

Leikkaus- ja anestesiaosaston toiminta

Leikkaus- ja anestesiaosastomme toiminnan ydin ovat nykyaikaiset tilat ja laitteet. Potilaista osastollamme huolehtii osaava henkilökunta.
Keskusleikkausosastolla on 8 leikkaussalia sekä endoskopia ja kaksi heräämöä. Muualla sairaalassa käytössämme ovat silmä- ja sektiosalit sekä pientoimenpidesaleja.

Leikkaukseen tulevalle potilaalle

Jotta voimme huolehtia teistä leikkauksen aikana mahdollisimman hyvin, tarvimme esitietoja terveydentilastanne, allergioistanne, mahdollisesta lääkityksestänne, alkoholin käytöstä, tupakoinnista, fyysisestä suorituskyvystä jne.  Myös aikaisemmat kokemuksenne leikkauksista ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Mikäli teillä on flunssa, kuumetta ja jokin muu äkillinen tulehdus, ottakaa yhteyttä sairaalaan ja varmistakaa voitteko tulla toimenpiteeseen.

Jos olette tulossa päiväkirurgisen toimenpiteeseen, täytyy teillä olla saattaja kotimatkalle ja aikuinen seuralainen kotiin leikkausta seuraavan vuorokauden ajaksi.

Ennen leikkausta on hyvä peseytyä illalla ja aamulla. Näin varmistetaan leikkausalueen puhtaus. Välttäkää kuitenkin ihon voimakasta hankausta. Hajusteiden käyttöä on vältettävä.

Tupakointi tulisi lopettaa klo 24.00 lähtien. Aikuisten ja yli 12-vuotiaiden lasten täytyy olla syömättä ja juomatta klo 24.00 lähtien. Kotilääkkeiden otosta saatte ohjeet sairaalasta. Alle 12-vuotiaiden lasten tulee olla syömättä ja juomatta 6 tuntia ennen leikkausta. Vauvat (alle 1 vuosi) ovat paastolla ennen leikkausta 4 tuntia.

Ensimmäiset leikkausajat osastollamme ovat ma klo 8.30, pe 9.15 ja ke, ti ja to klo 8.00. Myöhemmät ajat riippuvat edellisten leikkausten kestosta, mahdollisista muista kiireellisistä päivystysleikkauksista sekä leikkaavan lääkärin aikataulusta.

Saapuessanne leikkausosastolle  teitä on vastassa heräämöhoitaja sekä salin anestesia- ja leikkaushoitaja. Salissa toimenpiteen  ajan teitä hoitavat kolme hoitajaa, anestesialääkäri sekä kirurgi(t).  Leikkauksen jälkeen teidät siirretään jatkohoitopaikkaan, joka yleensä on heräämö, päivystysaikana osasto tai tarpeen vaatiessa teho-osasto.

 

Heräämö

Toimintaamme kuuluu leikkauksen jälkeisen valvonnan ja hoidon lisäksi monenlaisia toimenpiteitä mm. kipupotilaiden hoito, rytminsiirrot, veripaikan ja subclaviakanyylin laitot sekä plexus-puudutukset. Lisäksi otamme vastaan osastoilta tulevat potilaat sekä luovutamme heidät takaisin. Työhömme kuuluu laboratoriokokeiden tilaaminen, osittain myös salihoitajien avustaminen.

Heräämö on auki ma-pe klo 8.00 – 18.00.

 

Henkilökunta

Osastollamme työskentelee osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Työmme on tiimityöskentelyä jossa jokaisella on tärkeä rooli.

Anestesiahoitaja 

Anestesiahoitaja työskentelee leikkaussalissa ja heräämössä. Lisäksi hän käy korva-, silmä- ja synnytysosastolla ja tarvittaessa muualla talossa. Anestesiahoitajan tehtävänä on ennen leikkausta valmistella leikkaukseen tarvittavan anestesia sekä vastaanottaa potilas. Leikkauksen aikana hän työskentelee anestesialääkärin kanssa työparina ylläpitäen potilaan tarvitsemaa anestesiaa. Leikkauksen jälkeen hän siirtää potilaan jatkohoitoon ja kunnostaa salin käytön jälkeen.

Instrumentoiva hoitaja       

Ennen leikkausta intrumentoiva hoitaja varaa saliin leikkauksessa tarvittavan välineistön. Potilaan saavuttua saliin hän valmistelee potilaan leikkaus kuntoon anestesia- ja valvovan hoitajan kanssa. Leikkauksen aikana hän nimensä mukaan instrumentoi ja avustaa leikkuksessa kirurgia/gynekologia. Leikkauksen päätyttyä instrumentoiva hoitaja huolehtii leikkauksessa tarvittavat välineet huoltoon ja avustaa potilaan siirrossa sekä kunnostaa salin käytön jälkeen.

Valvova hoitaja   

Valvovana hoitajana toimii perushoitaja, lääkintävahtimestarit sekä sairaanhoitajat. Valvova hoitaja valmistelee salin leikkausta varten. Hän vastaanottaa potilaan anestesiahoitajan kanssa ja valmistelee hänet leikkaukseen (leikkausasennon laitto, leikkausalueen pesu). Leikkauksen aikana valvova hoitaja huolehtii laitteiden kytkemisestä, instrumenttien ja sidetarvikkeiden hausta ja annosta sekä leikkauksessa otettujen näytteiden käsittelystä. Leikkauksen jälkeen hän avustaa anestesian lopetuksessa ja potilaan siirrossa jatkohoitoon sekä kunnostaa salin käytön jälkeen.