Teho-osasto

Hoidamme Länsi-Pohjan sairaalan teho-osastolla kriittisesti sairastuneita tai vammautuneita potilaita kaikilta lääketieteen erikoisalueilta. Tehohoidossa tai tehovalvonnassa on kaikenikäisiä potilaita, myös lapsia.

 

Teho-osaston toiminta

  • teho-osastolla on kahdeksan potilaspaikkaa: 5 tehopaikkaa ja 3 sydänvalvontapaikkaa (CCU)
  • osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat päivystyksellisesti tehohoitoa keskeisten elintoimintojen kuten hengityksen tai verenkierron ylläpitämiseen, tukemiseen ja tarkkailuun. Myös suunnitellun tai päivystyksellisen, vaativan kirurgisen toimenpiteen läpikäyneet potilaat hoidetaan alkuun teho-osastolla.
  • tehohoidon tavoitteena on elintoimintoja tarkkailemalla ja tarvittaessa erilaisin hoitokeinoin tukemalla mahdollistaa potilaan palaaminen laadultaan hyväksyttävissä olevaan elämään
  • tehohoidossa eri ammattiryhmien yhteistyö ja tiimeistä koostuva ryhmätyö korostuu

 

Ohjeita teho-osastolla vieraileville