Kemin kuntoutus

Kemin kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyisyyttä sekä heidän itsehoitovalmiuksia.

Lääkinnällinen kuntoutus

Toimintamme painottuu lakisääteiseen lääkinnälliseen kuntoutukseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jolla on pysyvä vamma tai haitta, mikä olennaisesti vaikeuttaa hänen selviytymistään päivittäisistä toiminnoista ja/tai työstä. Lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapia-asiakkaat hoidetaan Kemissä pääsääntöisesti omana toimintana.

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu aina yksilöllisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan ja suositukseen. 

Fysioterapeutin työssä keskeistä on asiakkaan tutkiminen, neuvonta- ja ohjaus sekä terapeuttinen harjoittelu. Fysioterapiapalveluita tarjoamme vauvaikäisistä ikäihmisiin. 

Fysioterapia toteutuu joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Yksilöfysioterapian hinta on 11,40€/kerta. Ryhmäkäynti on maksuton.

Ohjaus ja neuvonta

Fysioterapiaosastolla toteutetaan myös ohjaus- ja neuvontakäyntejä erilaisiin tuki- ja liikuntaelin ongelmiin sekä selkäasiakkaiden ohjaus- ja neuvontakäynnit sovitun hoitoketjun mukaisesti. Lisäksi toteutamme koululaisten ryhtitarkastukset. Neuvontavastaanotolle pääsee lääkärin tai hoitajan lähetteellä tai ottamalla suoraan yhteyttä fysioterapiaosastolle.

Ohjaus- ja neuvontakäynti on maksuton.

Yhteystiedot

Valtakatu 19, 94100 Kemi

Avoinna ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-14.00

Puhelinaika arkisin klo: 8-9 040 634 1062

 

Kotikuntoutus 65 vuotta täyttäneille

Huolestuttaako kotona pärjääminen? Onko arkielämän fyysisistä askareista suoriutuminen vaikeutunut? Onko kaatuilua tai kompurointia? Onko ulkona liikkuminen vähentynyt tai vaikeutunut? Onko kävelymatka lyhentynyt?

Ota yhteyttä

Fysioterapeutit: Anne Snygg 040 162 6040

 

Apuvälinepalvelu

Apuvälinepalvelu on osa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellista apuvälinekeskusta. Fysioterapiaosaston apuvälinepalvelussa toteutetaan asiakkaiden apuvälinearviot, apuvälineiden lainaus ja käytön opetus. Lisäksi toteutamme asunnonmuutostyöarvioita perustuen asiakkaan vammaan tai sairauteen ja näistä laaditaan tarvittavat lausunnot vammaispalvelulle. 

Apuvälineasioissa palvelemme

Maanantaisin 8.00-10.00 ja torstaisin 14.00-16.00

Eija Järvenpää 040 634 10 62 

 

Puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ennaltaehkäistä kommunikaatiohäiriöitä. Perheneuvolassa puheterapeutin työ painottuu alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen kehityksen tutkimukseen ja kuntoutukseen.

Palveluihimme kuuluvat neuvonta ja ohjaus, tutkimukset, kuntoutus ja seuranta sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Kuntoutus toteutuu yksilö- tai ryhmäterapiana. Terapia perustuu aina asiakkaan, perheen ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Kotona tehtävät harjoitukset ovat olennainen osa puheterapiaa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden, esimerkiksi päivähoidon, lääkärin, psykologin, toiminta- tai fysioterapeutin kanssa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Perheneuvola, Keskuspuistokatu 28, 94100 Kemi

Puheterapeutilta voi varata ajan itse arkisin klo 8 – 12 ja 13 – 15.

Puheterapeutti Hanna Perkiö 040 630 4762

 

Sauvosaaren sairaala

Toteutamme Sauvosaaren sairaalassa fysioterapiapalveluja ensisijaisesti akuuttivaiheen aivoverenkiertohäiriö-, leikkauksen jälkeisille ja amputoiduille potilaille. Muilta osin potilaiden fysioterapian tarve arvioidaan yksilöllisen tarpeen mukaan moniammatillisena yhteistyönä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Sauvosaaren sairaalassa koko henkilökunta toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä. Tarvittaessa toteutamme kotiutuvien potilaiden luokse kotikäyntejä ja hankimme heille tarpeelliset apuvälineet. Lisäksi osallistumme osaston moniammatilliseen yhteistyöhön mm. hoitokokouksiin ja osastokiertoihin.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Kotivoimisteluohje ikääntyneille

Kävely kevyemmäksi

UKK-instituutti: Liikehallinnan perusta luodaan lapsuudessa

Selkäkanava

Selkäkanava: Niska-hartiajumppa 

Lantiopohjan lihasten  harjoitteluohje

Taistele virtsankarkailua vastaan lantionpohjan lihasten harjoituksilla

Papunet

Aivoliitto

Suomen viittomakielten verkkosanakirja