Tornion kuntoutus

Tornion kuntoutus

Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista, usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilannettaan.

Kuntoutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia.

 

Fysioterapia

Fysioterapia on kuntalaisten työ- ja toimintakyvyn tukemista ja edistämistä sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien rajoitteiden ennaltaehkäisemistä. Fysioterapiaan kuuluu myös kivun hoito.

Fysioterapiassa käytetään menetelminä fysioterapeuttista ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa. Terapiaa voidaan antaa yksilö- tai ryhmämuotoisesti.

Fysioterapia on mahdollista myös kotikäynteinä. Fysioterapiassa arvioidaan myös apuvälineiden tarvetta ja ohjataan niiden käyttöön sekä annetaan asiantuntija-apua vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asunnonmuutosarviointiin.

Fysioterapiaan tullaan joko lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Lähettäviä tahoja ovat muun muassa Tornion terveyskeskus, LPKS, OYS, kuntoutuslaitokset, opiskelija- ja kouluterveydenhuolto ja neuvolat. Vuodeosastolla toteutetaan mm. Erikoissairaanhoidosta tulevien potilaiden jatkofysioterapia.

Yhteystiedot

Tornion terveyskeskus
Sairaalakatu 1
95400 Tornio

Puhelinaika arkisin klo 12.30-13.30  050 597 2009

 

Apuvälinepalvelut 

Apuväline on väline, laite tai vastaava joka edistää, ylläpitää tai korvaa henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt. 

Apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälinetarpeen määrittely, sovitus, luovutus, opetus, seuranta, huolto ja palautus. 

Yhteystiedot 

Tornion terveyskeskusApuvälinelainaamo
Sairaalakatu 1
95400 TORNIO 

Avoinna; Ma-pe klo 7.30-9.00 

Apuvälinelainaamo 050 597 2009 

 

Toimintaterapia

Toimintaterapeutin asiakkaita ovat kotihoidossa olevat lapset, koululaiset, aikuiset ja terveyskeskuksen vuodeosaston potilaat. Toimintaterapiapalveluihin kuuluvat asiakkaan arviointi, ohjaus ja neuvonta, terapian toteuttaminen ja moniammatillinen yhteistyö.

Arviointiin tai terapiaan tullaan lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin tai muiden terapeuttien lähetteellä tai lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella. Asiakkaan tulee itse varata aika terapeutille puhelimitse.

Yhteystiedot

Perhekeskus
Pohjolankatu 7
95420 Tornio

Toimintaterapeutti Jenni Hätälä
soittoaika perjantaisin klo 10-11
jenni.hatala@mehilainen.fi
040 126 7811

 

Puheterapia

Puheterapeutin asiakkaita ovat kotihoidossa olevat lapset, koululaiset, aikuiset ja terveyskeskuksen vuodeosaston potilaat. Päivähoidossa ja esikoulussa olevat lapset ovat varhaiskasvatuksen puheterapeutin asiakkaita.

Puheterapeutti tekee arviointia, ohjausta ja neuvontaa, toteuttaa terapiajaksoja sekä osallistuu kuntoutuksen moniammatilliseen yhteistyöhön. Arviointiin tai terapiaan tarvitaan lääkärin, terveydenhoitajan, erityisopettajan, psykologin tai muiden terapeuttien lähete. Terapiaa voidaan toteuttaa myös lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella. Asiakkaan tulee itse varata aika puhelimitse terapeutilta.

Yhteystiedot

Perhekeskus
Pohjolankatu 7
95420 Tornio

Puheterapeutti Anu Petäjämaa
soittoaika perjantaisin klo 10-11
anu.petajamaa@mehilainen.fi
0400 105 880

 

Hyödyllisiä linkkejä:

www.aivoliitto.fi

www.ankytys.fi

www.papunet.net