Patologia

Patologian yksikkö sijaitsee sairaalan uusimmassa siivessä. Yksikkö osallistuu potilaan taudin määrittelyyn, hoitoon ja hoidon seurantaan sekä laadunvarmennukseen tutkimalla patologian alan näytteitä, jotka ovat valtaosin kudos- ja solunäytteitä (esimerkiksi luomia).  Vuosittain tutkitaan noin 9300 näytettä ja tehdään n. 40 obduktiota.

Työssä pyritään tuottamaan korkealaatuisia patologian alan palveluita. Korkeaa laatua ylläpidetään ja sen jatkuminen varmistetaan riittävillä henkilöstö-, materiaali- ja teknisillä resursseilla sekä koulutus-, kehittämis- ja laadunvarmennustoimenpiteillä. Laaduntarkkailu on osa yksikön päivittäistä toimintaa, ja se ulottuu kaikkiin  työn vaiheisiin. Laadunvarmennustoimenpiteet kohdistetaan diagnostiikan, laboratoriotyön ja palvelun laatuun. Laadunvarmennuksessa pyritään lausuntojen standardointiin, tulosvaihtelun minimointiin ja palvelun riittävään nopeuteen.