Keminmaan terveyskeskussairaalan vuodeosasto

Keminmaan terveyskeskussairaala

Keminmaan terveyskeskussairaalassa toimii ympärivuorokautinen 24 -paikkainen osasto. Osastolla kiertää lääkäri jokaisena arkipäivänä, päivystysaikoina lääkäri ei ole paikan päällä. Hoitajat huolehtivat perushoidosta ja -sairaanhoidosta ympärivuorokautisesti.

Terveyskeskussairaalan toiminta-ajatus

Tarjota yksilöllistä ja korkealaatuista hoitoa, ohjausta ja kuntoutumisen tukea vuodeosaston potilaille. Potilaan parhaaksi toimitaan yhteistyössä läheisten kanssa.

Toiminnan päämäärät:

  • Potilaan ja hänen läheistensä kokema laadukas   hoito/ohjaus ja jatkohoidon järjestäminen
  • Ennaltaehkäisevä terveysneuvonta ja ohjaus yhteistyössä muiden tahojen kanssa
  • Kuntoutumisen tukeminen ja kehittäminen potilaan omatoimisuuden ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi
  • Osaava ja turvallinen saattohoito yhdessä läheisten  kanssa