Kirurgian osastot

 

Yhteystiedot ja sijainti

Osastonsihteeri, ajanvaraust  040 149 1229, soittoaika ma – pe klo 9 – 13
Sairaanhoitaja, ortopedia  040 197 1572, 040 675 6346
Sairaanhoitaja, urologia 040 197 1574, 040 675 6355
Lähihoitaja, kipsaus 040 197 1578
Haava- ja avannehoitaja   040 170 2206, ma, ke ja pe
Tähystyshoitaja (vatsa ja suolisto)   040 149 1215, soittoaika ma – pe klo 14 – 15

 

Kirurgian poliklinikka sijaitsee 1. kerroksessa, pääsisäänkäynnistä heti oikealla.

 

Toiminta sisältää seuraavat erikoisalat

 • ortopedia
 • urologia
 • gastrokirurgia
 • lastenkirurgia
 • käsikirurgia
 • plastiikkakirurgia
 • thorax- ja verisuonikirurgia
 • yleiskirurgia
 • neurokirurgia

Ortopedia- traumatologinen osasto 3B

Yhteystiedot ja sijainti

Hoitajien kanslia   040 149 1239
Tekonivelhoitaja   040 154 9518 ( ma ja ti)

Osasto sijaitsee kolmannessa kerroksessa.

Toiminta

Vuodeosastollamme on 19 sairaansijaa.

Suurin potilasryhmämme ovat lonkan tai polven nivelrikkoa sairastavat potilaat, joille laitetaan tekonivel. Muita osastollamme hoidettavia ortopedisiä potilasryhmiä ovat selkäleikkaus-, eri nivelten artroskopia-, käsi- ja jalkaleikkaus- sekä reumakirurgiset potilaat.

Lisäksi osastollamme hoidetaan jonkin vamman vuoksi sairaalaan otettuja potilaita. Yleisiä potilasvammoja ovat luunmurtumat, nivelsidevammat, kallovammat, monivammat sekä paleltuma- ja palovammat. Suuri potilasryhmä ovat vanhukset, jotka kaatumisen seurauksena ovat saaneet lonkkamurtuman. Myös korva- nenä ja kurkkutautien potilaat, jotka tarvitsevat vuodeosastohoitoa hoidetaan tällä vuodeosastolla.

 

Kirurgian osasto 4B – pehmytkirurgian vuodeosasto

Yhteystiedot ja sijainti

Hoitajien kanslia   040 149 1241

Kirurgian vuodeosasto 4B sijaitsee sairaalan neljännessä kerroksessa.

Toiminta

Kirurgian osasto 4B on 24-paikkainen pehmytkirurginen vuodeosasto.

Osaston erikoisaloja ovat:

 • gastroenterologia
 • urologia
 • syöpäkirurgia
 • keuhko- ja verisuonikirurgia
 • plastiikkakirurgia
 • yllämainittuihin erikoisaloihin liittyvät tutkimukset ja toimenpiteet