Lastenklinikka

Länsi-Pohjan keskussairaalan lastenklinikka koostuu lastenosastosta ja –poliklinikasta, jotka sijaitsevat sairaalan 1. kerroksessa.

Yhteystiedot

Osastonsihteeri   040 149 1176
Hoitajien kanslia   040 149 1177
Vastasyntyneiden tarkkailu   040 740 2465
Poliklinikka   040 149 1173
Neurologinen hoitaja   040 149 1175

 

Lastentautien osasto

Lastenosastolla on 10 potilaspaikkaa. Ikäjakauma on vastasyntyneistä 15 ikävuoteen, pitkäaikaissairaiden kohdalla jopa 18 ikävuoteen asti. Osasto on jaettu kahteen osaan; puhdas osasto, jossa hoidetaan tutkimus- ja leikkauspotilaat sekä infektio-osasto, jossa hoidetaan infektioita sairastavat lapset. Vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus yöpyä osastolla.

Osastolla hoidetaan sekä päivystyspotilaat että ns.lupapaikkapotilaat.

Hoidettavat potilasryhmät ovat:

  • lasten sisätautiset ja kirurgiset sairaudet, päiväkirurgiset lapsipotilaat (päiki)
  • lasten tavallisimmat infektiotaudit ja eristystä vaativat infektiotaudit
  • tutkimuspotilaat
  • neurologiset kuntoutus- ja tutkimuspotilaat
  • korva-, nenä-, kurkkutautien potilaat, joiden hoito vaatii yön yli seuranta

Kaikki lastenkirurgiset ja korva-, nenä- ja kurkkutautien (lapsi) poliklinikka ja vuodeosastopotilaat hoidetaan tässä yksikössä.

Lastentautien poliklinikka

Lastentautien poliklinikka toimii osaston yhteydessä ja se on ajanvarauspoliklinikka eli hoitosuhteen aloittamiseen vaaditaan lääkärin lähete.