Sisätautien, sydän- ja keuhkosairauksien osastot

Sisätautien osasto 5A

Sisätautien osasto 5 A  on 15 paikkainen päivystyksen vastaanotto-osasto (sisätautipotilaat).

Osastolla hoidetaan:

 • akuutit infektiopotilaat (esim. erysipelas, pyelonefriitti, sepsis, infektio NAS, eril. eristystä vaativat potilaat)
 • geriatrinen yleistilan lasku ja vanhusten epäselvät oireet
 • laskimotukospotilaat
 • akuutit alkoholisairaudet
 • intoksikaatiopotilaat

 

Sisätautien ja neurologian osasto 5B

Osastolla hoidetaan:

 • akuutit diabetekseen liittyvät ongelmat
 • munuaissairauksia
 • verisairauksia
 • reumasairauksia
 • maksasairauksia
 • diabetes
 • maksasairauksia
 • suolistosairauksia

 

Sydän-ja keuhkosairauksien osasto SyKe 2A

Osastolla hoidetaan

 • sydäninfarktipotilaat
 • angina pectoris-potilaat
 • sydämen vajaatoimintapotilaat
 • rytmihäiriöpotilaat
 • sydänleikatut OYS:sta jatkohoitoon
 • pysyvän tahdistimen asennukseen tulevat potilaat
 • sydämen varjoainekuvauspotilaat
 • keuhkoahtaumatautia sairastavat potilaat
 • astmapotilaat
 • keuhkoputken tähystykseen tulevat potilaat
 • keuhkokuumepotilaat
 • keuhkosyöpäpotilaat
 • keuhkoveritulppaan ja laskimotukokseen sairastuneet