Sisätautien, sydän- ja keuhkosairauksien osastot

Sisätautien osasto 5A

15 paikkainen vuodeosasto, joka sijaitsee 5.kerroksessa

Osastolla hoidetaan:

 • akuutit infektiopotilaat
 • geriatrinen yleistilan lasku ja vanhusten epäselvät oireet
 • laskimotukospotilaat
 • akuutit alkoholisairaudet
 • intoksikaatiopotilaat

Hoitajien kanslia puh. 040 149 1223 ja 040 530 8579

Osastonsihteeri puh. 040 149 1222

Sisätautien ja neurologian osasto 5B

17 paikkainen vuodeosasto, joka sijaitsee 5.kerroksessa

29.4.2019 lähtien osasto toimii remontin vuoksi 4. kerroksessa A-siivessä

Osastolla hoidetaan:

 • akuutit diabetekseen liittyvät ongelmat
 • munuaissairaudet
 • verisairaudet
 • reumasairaudet
 • maksasairaudet
 • neurologiset sairaudet

Hoitajien kanslia puh. 040 149 1227 ja 040 149 1190

Osastonsihteeri puh. 040 149 1188

 

Sydän-ja keuhkosairauksien osasto SyKe 2A

18 paikkainen vuodeosasto, joka sijaitsee 2.kerroksessa

Osastolla hoidetaan

 • sydäninfarktipotilaat
 • angina pectoris-potilaat
 • sydämen vajaatoimintapotilaat
 • rytmihäiriöpotilaat
 • sydänleikatut OYS:sta jatkohoitoon
 • pysyvän tahdistimen asennukseen tulevat potilaat
 • sydämen varjoainekuvauspotilaat

 

 • keuhkoahtaumatautia sairastavat potilaat
 • astmapotilaat
 • keuhkoputken tähystykseen tulevat potilaat
 • keuhkokuumepotilaat
 • keuhkosyöpäpotilaat
 • keuhkoveritulppaan ja laskimotukokseen sairastuneet

 

Hoitajien kanslia puh. 040 149 1220

Osastonsihteeri puh. 040 149 1219