Sisätautien, sydän- ja keuhkosairauksien osastot

Korona infektiokauden aikana potilassijoittelu on muuttunut

Sisätautien osasto 5A

Osastolla hoidetaan:

 • Koronavirus potilaat ja hengitystieinfektiopotilaat, joilta otettu koronavirusnäytteet tai infektio on muutoin epäselvä
Hoitajien kanslia 040 149 1223 ja
040 530 8579
Osastosihteeri 040 149 1222

 

Sisätautien osasto 5B

Osastolla hoidetaan:

 • puhtaat keuhkopotilaat ilman infektiota
 • muut infektiot
 • gastroentorologiset potilaat
 • maksasairaudet
 • intoksikaatiot
 • ihotautipotilaat
Hoitajien kanslia 040 149 1227
Osastosihteeri 040 149 1188

 

Osasto 2A

Osastolla hoidetaan:

 • sydäninfarktipotilaat
 • angina pectoris-potilaat
 • sydämen vajaatoimintapotilaat
 • rytmihäiriöpotilaat
 • sydänleikatut OYS:sta jatkohoitoon
 • pysyvän tahdistimen asennukseen tulevat potilaat
 • sydämen varjoainekuvauspotilaat
Hoitajien kanslia 040 149 1220
Osastosihteeri 040 149 1219
Hoitajien kanslia,
neurologiset potilaat
040 149 1190

 

Osasto 3B

Osastolla hoidetaan:

 • puhtaat hematologiset ja nefrologiset potilaat
 • reumatologiset potilaat
 • akuutit diabetesongelmat ja endokrinologiset tilanteet
Hoitajien kanslia 040 619 5807

 

*********************************************************

Normaaliajan osastosijoittelu:

Sisätautien osasto 5A

Yhteystiedot ja sijainti

15 paikkainen vuodeosasto, joka sijaitsee 5.kerroksessa

Hoitajien kanslia 040 149 1223 ja
040 530 8579
Osastosihteeri 040 149 1222

 

*Omaisten vierailuaika klo 14-19

Osastolla hoidetaan

 • akuutit infektiopotilaat
 • geriatrinen yleistilan lasku ja vanhusten epäselvät oireet
 • laskimotukospotilaat
 • akuutit alkoholisairaudet
 • intoksikaatiopotilaat

 

Sisätautien ja neurologian osasto 5B

Yhteystiedot ja sijainti

17 paikkainen vuodeosasto, joka sijaitsee 5.kerroksessa 2019 remontoiduissa tiloissa

Hoitajien kanslia 040 149 1227 ja
040 149 1190
Osastosihteeri 040 149 1188

 

*Omaisten vierailuaika klo 14-19

Osastolla hoidetaan

 • akuutit diabetekseen liittyvät ongelmat
 • munuaissairaudet
 • verisairaudet
 • reumasairaudet
 • maksasairaudet
 • neurologiset sairaudet

 

Sydän-ja keuhkosairauksien osasto SyKe 2A

Yhteystiedot ja sijainti

18 paikkainen vuodeosasto, joka sijaitsee 2.kerroksessa

Hoitajien kanslia 040 149 1220
Osastosihteeri 040 149 1219

 

*Omaisten vierailuaika 14-19

Osastolla hoidetaan

 • sydäninfarktipotilaat
 • angina pectoris-potilaat
 • sydämen vajaatoimintapotilaat
 • rytmihäiriöpotilaat
 • sydänleikatut OYS:sta jatkohoitoon
 • pysyvän tahdistimen asennukseen tulevat potilaat
 • sydämen varjoainekuvauspotilaat

 

 • keuhkoahtaumatautia sairastavat potilaat
 • astmapotilaat
 • keuhkoputken tähystykseen tulevat potilaat
 • keuhkokuumepotilaat
 • keuhkosyöpäpotilaat
 • keuhkoveritulppaan ja laskimotukokseen sairastuneet