Vastaanottopalvelut

Mehiläinen Länsi-Pohjan vastaanottopalvelut tuottaa alueen väestölle ihmisläheisiä ja laadukkaita avoterveydenhuoltopalveluja. Vastaanottojen palvelulinja pitää sisällään ajanvarausvastaanotot Kemin, Keminmaan ja Tornion terveysasemilla sekä erityispoliklinikat ja toimenpideyksiköt Mehiläinen Länsi-Pohjan sairaalassa.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja integroimalla yhtenäisiksi palvelukokonaisuuksiksi toimialarajat ylittävällä yhdessä tekemisellä tuotamme lähipalveluina asiakaslähtöisiä vastaanottopalveluja.

Mehiläinen Länsi-Pohjan terveysasemilla on käytössä hoidontarpeen arvioinnin keskitetty puhelinpalvelu Kemin, Keminmaan ja Tornion asukkaille. Keskitetty puhelin palvelee joka päivä klo 7–21. Palvelumuutoksen tavoitteena on sujuvoittaa terveydenhoitoon liittyvää asioimista.

Kemiläiset, torniolaiset ja keminmaalaiset voivat edelleen soittaa oman terveysasemansa puhelinnumeroon, josta puhelut ohjautuvat keskitettyyn palveluun. Kiireellisissä tapauksissa otetaan yhteys akuuttiklinikkaan hoidontarpeen arviointia varten.

Kiireettömän hoidon saatavuus

Kemin ja Tornion terveysasemilla kiireettömän lääkärinajan saa 2-3 viikon sisään. Keminmaan terveysasemalla kiireettömän lääkärinajan ajan saa 1-2 viikon sisään.

Kemissä kiireettömän hoitajan vastaanottoajan saa alle viikossa. Torniossa ja Keminmaassa kiireettömän hoitajan ajan saa seuraavalle päivälle.