Vastaanottopalvelut

Mehiläinen Länsi-Pohjan vastaanottopalvelut tuottaa alueen väestölle ihmisläheisiä ja laadukkaita avoterveydenhuoltopalveluja. Vastaanottojen palvelulinja pitää sisällään ajanvarausvastaanotot Kemin, Keminmaan ja Tornion terveysasemilla sekä erityispoliklinikat ja toimenpideyksiköt Mehiläinen Länsi-Pohjan sairaalassa.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja integroimalla yhtenäisiksi palvelukokonaisuuksiksi toimialarajat ylittävällä yhdessä tekemisellä tuotamme lähipalveluina asiakaslähtöisiä vastaanottopalveluja.