Keminmaan lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään asti. Neuvolassa seurataan ja edistetään myös lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempaa/vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapselle annetaan neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Lastenneuvolan tehtävänä on:

  • lapsen ja vanhempien välisen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
  •  tukea vanhempia turvalliseen lapsilähtöiseen ja turvallisen aikuisuuden sisältävään kasvatustapaan
  •  lapsen ja perheen terveyden edistäminen
  •  seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä
  • tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen ja perheen terveyttä vaarantavat tekijät
  • ohjata lapsi ja perhe tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon

Lastenneuvola tekee tarpeen mukaan kiinteää yhteistyötä terveyskeskuksen muiden toimijoiden kanssa: kuten esimerkiksi suun terveydenhuolto, psykologi, fysio- ja ravitsemusterapeutti.

Lastenneuvola voi tehtävä yhteistyötä myös kunnan eri toimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen, lapsiperheiden kotipalvelun, lastensuojelun, kouluterveydenhuollon, kasvatus- ja perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon sekä muiden tahojen kanssa.

 

Keminmaan lastenneuvola

Neuvolat ovat avoinna arkisin Ma – To klo 8 – 16 , Pe klo 8 – 14.15.

Lastenneuvola vastaanotoille ajanvaraukset omalta terveydenhoitajalta ja mielellään aamuisin klo 10 – 11 välillä.

Ajanvaraukset numerosta: 040 186 4441 (ma-to 8-16 ja pe 8-14)

Lastenneuvolan henkilökunta ja alueet

Anna Kujala
Laurilan neuvola (Lassila,Jokisuu)
Väylätie 2, 94400 Keminmaa

Minna Lehtoväre
Laurilan neuvola (Keskusta, Liedakkala , Viitakoski, Länsikoski)
Väylätie 2, 94400 Keminmaa

Emilia Pätsi
Lautiosaaren neuvola (Kemijoen itäpuoli)
Tasasentie 9, 94500 Lautiosaari

p. 0400 291 075

 

Laskutustiedot p. 040 8499 039