Keminmaan äitiysneuvola

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Neuvola tukee vanhempia valmistautumaan vanhemmuuteen ja lapsen tuomiin muutoksiin perheessä sekä edistää terveellisiä elämäntapoja.

Äidille tarjotaan normaalisti sujuvan raskauden aikana neuvolassa 8-10 tarkastusta terveydenhoitajan ja 2 lääkärin vastaanotolla, sekä kotikäynti synnytyksen jälkeen. Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan odotusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus raskaus viikolla 13-18, jossa arvioidaan molempien vanhempien ja perheen hyvinvointia ja tuen tarpeita. Ensimmäistä lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse tehdään kotikäynti. Lisäksi odottaville perheille on järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.

Odottavan äidin on hyvä ottaa yhteyttä neuvolaan,  kun kuukautiset ovat kaksi viikkoa myöhässä ja raskaustesti on positiivinen. Isät ovat tervetulleita äitiysneuvolavastaanotoille.

1.1.2016 astuu voimaan uusi isyyslaki. Sen jälkeen isyys on selvissä tapauksissa mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Muissa tapauksissa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.