Asiakasmaksut 2018

Asiakas maksaa julkisen terveydenhuollon palvelusta asiakasmaksun, jonka määrästä päättää kunta. Osa palveluista on asiakkaalle maksuttomia. Asiakasmaksujen kokonaismäärälle on säädetty kalenterivuosittainen enimmäiskustannus, joka asiakkaalta voidaan laskuttaa.

Asuinpaikkakuntasi perii asiakasmaksut.

Keminmaan asiakasmaksut 2018

Tornion asiakasmaksut 2018

Kemi asiakasmaksut 2018

Länsi-Pohjan sairanahoitopiirin asiakasmaksut 2018