Potilaan oikeudet ja potilasasiamiehen toiminta

Potilasasiamies

Länsi-Pohjan keskussairaalan potilasasiamiehenä toimii Satu Peurasaari p. 040 572 3793.

Henkilökohtaisista tapaamisista on sovittava aika etukäteen.

Potilasasiamiehen toimipiste: Kriisikeskus Turvapoiju, Kaivokatu 5, 94100 Kemi.

Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun; pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat tapahtuneetkin.

Potilaan oikeudet

Tietoa potilaan oikeuksista

Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen sairaalan johtajaylilääkärille.

  • muistutus on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä
  • muistutus antaa hoitavalle yksikölle tilaisuuden korjata nopeasti epäkohtia
  • potilas saa vastauksen korjaavista toimenpiteistä kuukauden kuluessa
  • tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus asianosaisten kesken
  • muistutuksesta ei tehdä merkintää potilasasiakirjoihin

 

Potilaan hoitoon ja kohteluun muistutus

Jos muistutusta tehtäessä ilmenee, että on kyse potilasvahingosta tai vahingonkorvauksesta, potilasasiamies auttaa vireillepanossa. Muistuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille.

Potilasvakuutus korvaa potilaalle sairauden- tai terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista.

Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeen aiheuttamista odottamattomista sairauksista tai vammasta aiheutuneita kustannuksia.